Collection: Stokholmas Spēlmaņi

“Stokholmas Spēlmaņi” ir kapela, kas spēlē Alfrēda Vintera un citus zaļumballes gabalus. Latviešu šlāgermūzikas tēvs Alfrēds Vinters savas dzīves otro pusi pavadīja Zviedrijā, un viņam par godu esam izveidojuši zaļumballes programmu.

Kā eksperiments kopīgam literāram vakaram ar Juri Kronbergu 2018. gadā aizsākās vēl viena Stokholmas Spēlmaņu programma - Zviedrijas latviešu 70-to gadu rokmūzikas interpretācijas. “Dundura” un “Prusaku ansambļa” gabali Spēlmaņu interpretācijā iegūst jaunu elpu.

Dancot var visi!